Centra léčby myomu embolizací

Pacientky jsou na základě konzultace a doporučení svého lékaře resp. gynekologa dané nemocnice přijaty k hospitalizaci na gynekologické oddělění. Samotný výkon embolizace je prováděn intervenčním radiologem.

Radiologická oddělení se zkušeností s embolizací myomu dělohy:

Všeobecná fakultní nemocnice v Praze

Radiodiagnostická klinika
Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy
U Nemocnice 2
128 08 Praha 2
radio@lf1.cuni.cz
+420 224 962 233


Ústřední vojenská nemocnice - Vojenská fakultní nemocnice Praha

Radiodiagnostické oddělení
U Vojenské nemocnice 1200
169 02 Praha 6
rdg@uvn.cz
+420 973 203 403


Fakultní nemocnice Ostrava

Ústav radiologický
17. listopadu 1790
708 52 Ostrava-Poruba
angio@fno.cz
+420 597 372 172
+420 597 372 176