Embolizace myomu

Embolizace děložního myomu je nejméně invazivní možností léčby.

Embolizace umožňuje zachovat dělohu a spočívá v injekční aplikaci mikročástic, které mají zablokovat cévy zásobující myom. Přívod krve do myomu je zastaven, myom tudíž vysychá a symptomy mizí. Tato léčba má rychlý účinek na krvácení a po několika měsících vede ke zmenšení myomů a dělohy. Tato technika se používá 20 let a na celém světě vyléčila více než 200 000 pacientek. Vzhledem k výjimečně se vyskytujícímu riziku nástupu předčasné menopauzy v souvislosti s embolizací se tento zákrok nedoporučuje u pacientek, které velmi touží otěhotnět a existuje u nich možnost chirurgické léčby se zachováním dělohy (myomektomie). I po embolizaci však jsou známy případy těhotenství. Embolizace je uznávanou alternativou hysterektomie pro pacientky, které si chtějí ponechat dělohu.

Tato metoda byla dříve o značována jako embolizace děložních tepen (UAE, Uterine Artery Embolisation).

Jak probíhá embolizace děložního myomu?

Postup provádí intervenční radiolog. Intervenční radiolog je lékař speciálně školený v oboru diagnostiky a léčby mnoha zdravotních problémů, který používá velmi malé, miniaturizované nástroje a současně sleduje postup léčby pomocí rentgenové nebo jiné zobrazovací techniky. Intervenční radiolog obvykle provádí výkony velmi drobným vpichem v kůži. Tato léčba nepoužívá chirurgický řez, a proto může být pacientka hospitalizována po daleko kratší dobu a rekonvalescence se zkracuje na 1–2 týdny. S cílem zabezpečit nejvyšší standard péče bude intervenční radiolog úzce spolupracovat s praktickým lékařem a s gynekologem.

Při provádění tohoto mini-invazivního zákroku je pacientka utlumena sedativy, ale při plném vědomí a necítí žádnou bolest. V kůži se v oblasti třísel provede malý vpich o velikosti 1,5 mm a do tepny se vsune katetr. Katetr je veden tepnami do dělohy, kde radiolog sleduje postup zákroku pomocí pohyblivého rentgenového zařízení (fluoroskopu). Do tepny zásobující myomy krví jsou injektovány mikročástice o velikosti zrnka písku, které uzavřou průtok krve. Ošetření se provádí na levé i pravé tepně a obvykle vyžaduje jediný mikrořez. Tato procedura trvá zhruba 1 hodinu.

Obr. 1: Při zákroku se třísly zavádí malý katetr do femorální (stehenní) tepny a odtud do děložní tepny. Katetrem se injektují malé částice, které tok krve dopraví do myomu.

Obr. 2: Částice doputují k myomu a zablokují přítok krve.

Obr. 3: Bez přítoku krve se myom zmenšuje. Postupem času se tak obvykle omezí symptomy související s děložními myomy.

Rekonvalescence po embolizaci

Běžným vedlejším účinkem embolizace děložního myomu je bolest. Bolest pociťovaná po zákroku je tlumena za pomoci pumpy pro pacientem kontrolovanou analgezii. Toto zařízení obsahuje roztok na bázi morfinu, jehož podávání pacientka řídí stiskem příručního tlačítka dle své potřeby. Po ukončení tohoto postupu obdrží pacientky analgetický lék k ústnímu podání, s nímž pokračují doma.

Po 1–2 nocích v nemocnici je pacientka propuštěna do domácí péče a jakmile se bude cítit dobře, může se vrátit k běžné činnosti. Tato doba se může pohybovat od několika dnů po 2–3 týdny. Myomy se zmenšují v následujících měsících.

Po zotavení pacientka navštíví svého gynekologa a intervenčního radiologa. Provedou testy, aby se ujistili, že myomy se zmenšují či mizí.

V čem spočívají výhody embolizace děložního myomu?