Metody léčby myomů

Jaké jsou druhy léčby?

Existuje více druhů léčby myomů. Nejvhodnější léčbu vám navrhne váš lékař na základě těchto hledisek:

Medikamentózní léčba

Léčba tišící bolest může bránit některým symptomům. Lze použít rovněž určité druhy hormonální léčby, například analoga GnRH (GnRHa), ty však nezpůsobí ústup myomů. Nejčastěji mají dočasný účinek na symptomy.

Chirurgická léčba

Hysterektomie

Tento zákrok znamená odstranění dělohy v celkové anestezii. Tato operace se provádí řezem ve stěně břišní, vyžaduje několikadenní hospitalizaci a rekonvalescence trvá 6 až 8 týdnů. Operaci lze provést i laparoskopicky, s kratší dobou hospitalizace a rekonvalescence. Hysterektomie ženě následně neumožňuje těhotenství.

Myomektomie

Tento zákrok lze navrhnout jen v případě, že je třeba odstranit jen několik myomů (méně než 3) a tyto myomy jsou chirurgicky přístupné. Řezem ve stěně břišní nebo pomocí méně invazivního zákroku (laparoskopie nebo hysteroskopie) se odstraní jen myomy. Tento postup vede k hospitalizaci v trvání několika dnů a k několikatýdenní rekonvalescenci. Ve vzácných případech může ovlivnit plodnost pacientky.

Embolizace

Jde o nechirurgickou metodu léčby myomu. Tato metoda funguje na principu zablokování cév, které myom vyživují. Bez přítoku krve se myom zmenšuje. Zablokování cév se se provádí injekční aplikací mikročástic.

Operace není bolestivá a rekonvalescence trvá pouze 1–2 týdny.

Více na samostatné stránce: Embolizace myomu